top of page
Thông tin tuyển dụng

Bộ phận hành chính

Administrative

- Chịu trách nhiệm quản lý các đơn đặt hàng

- Soạn thảo văn bản

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ

098 284 1292

Bộ phận Kế toán

Accouting

- Chịu trách nhiệm quản lý chứng từ kho, vận chuyển.

- Nhập dữ liệu hệ thống Misa

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ

098 284 1292

Bộ phận Giao nhận

Operations

- Chịu trách nhiệm điều phối hàng hóa theo phân công.

- Nhập dữ liệu hệ thống, báo cáo giao nhận hàng ngày.

- Theo dõi chứng từ vận chuyển

098 284 1292

Bộ phận Bán hàng

Sales

- Chịu trách nhiệm bán hàng khi được phân công

- Có am hiểu về thị trường TACN

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ

098 284 1292

bottom of page